dziś jest 29 listopada 2015 roku 
szukaj po serwisie
Powstanie Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach PDF Drukuj
21.07.2010.
Służba Drogowa ZDP w Ogonkach

W dniu 01.07.2010 r. komórka organizacyjna Wydział Drogownictwa została zastąpiona nowo utworzonym  zakładem budżetowym - Zarządem Dróg Powiatowych w Ogonkach, z/s 11 - 600 Węgorzewo, Ogonki 6. 

Od dnia 01.07.2010 r. wszystkie procedury prowadzone dotychczas przez Wydział Drogownictwa w zakresie zarządzania systemem dróg powiatowych na terenie powiatu węgorzewskiego prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach.

Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka budżetowa Starostwa Powiatowego w Węgorzewie powstała w wyniku reformy administracyjnej. Jednostka ta zarządza drogami powiatowymi o długości 274 km znajdującymi się na terenie trzech gmin:

  • Gminy Węgorzewo
  • Gminy Pozezdrze
  • Gminy Budry

i 18,5 km ulic w mieście Węgorzewo.

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych to 2 hektarowy teren wraz z całą infrastrukturą techniczną, zabudową, wyposażeniem sprzętowym i materiałowym. Podstawowe zadanie, jakie stoi przed Zarządem to bieżące utrzymanie dróg oraz poprawa stanu technicznego, polegające głównie na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach, likwidacja spękań i rakowin, poprawa oznakowania pionowego i poziomego, poprawa widoczności. Działania te mają na celu głównie poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.

 ZDP w Ogonkach